شوهران برگزیده ی سال LOL ( قابل توجه هم آقایون هم خانمها )

اولی از بلژیك :

http://uploader.ir/shohar/ATT466946.jpg

 

برای دیدن بقیه رتبه ها و عكس ها به ادامه مطلب برید :

 

o       دومی آمریکایی بود

o       http://uploader.ir/shohar/ATT466947.jpg

 

 

o       و سومی از انگلستان

http://uploader.ir/shohar/ATT466948.jpg

 

 

 

o       امسال :

o       مقام سوم را شرکت کننده ای از ترکیه بدست آورد

o       http://uploader.ir/shohar/ATT466949.jpg

 

o       مقام دوم هم نصیب شرکت کننده ای از صربستان شد

o       http://uploader.ir/shohar/ATT466950.jpg

o       و

o       شرکت کننده ی ایرلندی مقام نخست را کسب کرد

o       به خاطر حرکت واقعا رمانتیک خود

o       ببینید : دست خانم را گرفته

 

http://uploader.ir/shohar/ATT466951.jpg