کاپیتان کریم باقی در کنار مادرش بعد از بازی پرسپولیس - تراکتور

بقیه در ادامه مطلب ...